REC

RD

Närke

Count: 4
Average Rating: 2.32
Average ABV: 7.7%
Favorite Beer: Pors & Tvärs ( 3.1)
Favorite Style: Gruit
Most Common Style: Gruit (2)
Beer Style Rating
Pors & Tvärs Gruit 3.1
Miklagård Brunmölska Braggot 2.8
Bärke Husings Skogs-Porter Gruit 2.3
Högtids-Mölska Braggot 1.1